TRUSTEE :

ACADAMICIANS

Prof S. Krishnan

Dr. M. Mathirajan

Dr. U. Dinesh Kumar

Dr. Ramakrishnan
Ramanathan

Dr. S. Bose

Dr S. Nachiappan

Dr.P.Yuri Gagarin


INDUSTRIALIST

Dr.P.Balasubramanian

Mr. M. C. Senthil
Kumaran

Mr. G. Srinivasan

Mrs. A. Chitra Devi

Mr. A. Rajaram

Mrs K. Selvarani

Mr. S.Ramakrishnan

Mr. P. Paulraj

Mrs Paul Manjula

Mr. Ravisankar
Gopalan


MANAGEMENT PROFESSIONALS

Dr. Dhamodaran
Sampath

Mr. G.Sethuraman

Mr. Duraisamy Raja

Mr. A. Elangovan

Mr. S.Periannan

Mr. R. Mayilvahanan

Mr. K G Saravanen

Mr. S.Akhilan

Mr. Rajesh Devadas

Mr. P. Bose

Mr K Paramasivam


SOCIO ECONOMIC PROFESSIONALS

Er. V.Suruli

Dr. Rajamaniammal

Mrs. M. Revathy

Mr. H.S. Srinivasa
Chakravarty

Er. V. Pitchaiah

Mrs K. G. Meena

Mrs. R. Kavitha

Mrs. N.Sulochana

Mrs. K. Devika

Mrs. S. G Geetha

Mrs. P. Karthiyayini
Devi